Konkurs fotograficzny – Lato z fotografią

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza ogłasza konkurs fotograficzny „Lato z fotografią”

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • moja pasja
  • architektura
  • zdjęcie zrobione telefonem

Autorzy 3 najlepszych prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne i osobną przestrzeń dla swoich fotografii na wystawie pokonkursowej.

Nagrody pieniężne:

  • I miejsce: 600 zł
  • II miejsce: 400 zł
  • III miejsce: 200 zł

Jak wziąć udział?

Do 28.08.2022 r. należy nadesłać do 3 zdjęć na adres mailowy konkurs.latozfotografia@gmail.com

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

Regulamin – Lato z fotografią

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka

Projekt pt. „Lato z fotografią” realizowany jest w ramach konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zakończyła się renowacja stawu w Kadzielni

Zakończono realizację projektu pn. „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach zadania został poddany renowacji staw, powstało miejsce odpoczynku, a teren został ogrodzony.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

 

Operacja pn. Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”

mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD poprzez konserwację ogólnodostępnego i niekomercyjnego zbiornika wodnego w Kadzielni poprzez renowację stawu, zakup i montaż altany drewnianej wraz z wyposażeniem i dwoma tablicami informacyjnymi i nieodpłatne udostępnienie współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla wdrażania operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.