Projekty z zakresu turystyki w 2011 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu (dzisiejszym tj. 13 września 2011r.) podjął uchwałę Nr 1981/84/11 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu turystyki w 2011 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane. Na liście rankingowej znajdują się 3 projekty Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza, którym przyznano dofinansowanie.

1.     Odkrywanie nieznanych i zapomnianych szlaków

2.     Po szlakach Północno – Wschodniego Mazowsza

3.     Konserwacja oraz rozbudowa oznakowania oraz tworzenie małej infrastruktury rzeki Orzyc na odcinku Chorzele-Smrock

Więcej informacji w zakładce w zakładce: PROJEKTY 2011 R.

,,Promocja Panoramy Północnego Mazowsza”

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza informuje, że projekt ,,Promocja Panoramy Północnego Mazowsza” znajduje się na liście wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich”  w ramach Działania „Małe Projekty” z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 r. Projekt zakłada stworzenie oferty turystycznej – rekreacyjnej w sezonie letnim w roku 2012  promującej Panoramę Północnego Mazowsza. Zorganizowanie trzech dwudniowych integracyjnych rajdów na obszarze gmin LGD.

Kolejką na Dożynki

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zaprasza wszystkich chętnych do przejazdu kolejką wąskotorową na Dożynki w Lesznie

Kolejka będzie kursowała na trasie Przasnysz – Leszno w dniu 13 września 2009r

Odjazdy ze stacji w Przasnyszu godzina – 10.00 i 12.00

Powrót kolejką z Leszna do Przasnysza godzina – 18.30

Podczas postoju w Lesznie zapraszamy do degustacji potraw regionalnych

Przejazd kolejką wąskotorową był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego