Get Adobe Flash player

Aktualności

Krasne, 17.07.2016r.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
W wyniku postępowania operatorem została: LOKOMOTYWA Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, ul. Kościelna 10, 06-415 Czernice Borowe.
Powyższa oferta spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu.

/-/ Sławomir Wietecha
Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Zapytanie LOT PM operator >>>

Formularz ofertowy >>>

Wzór umowy >>>

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.06.2016 roku o godz. 12.00 w Dworku w Chojnowie, gmina Czernice Borowe.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015 /dostępne na stronie/
6. Protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał:

1) W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

2) W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

3) W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

9.Dyskusja i wolne wnioski –

10. Zakończenie obrad.

Sprawozdania dostępne będą od 15.06.2016 na stronie internetowej Stowarzyszenia

www.mazowszeturystyka.net.pl

Przewodniczący . Zarządu LOT PM

Sławomir Wietecha

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 >>>

noc muzeow