Get Adobe Flash player

Szlakiem kolejki wąskotorowej

kolej

Staraniem wolontariuszy i miłośników wąskich torów 19 i 20 lipca na odcinku Czernice Borowe – Chojnowo zostały wznowione przejazdy koleją. Mimo deszczowej pogody chętnych na sentymentalną podróż nie brakowało. Wolontariusze zostali wsparci przez członków Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Lokomotywa”. Po dokładnie 2 miesiącach udało się opanować sytuację. Uzupełniono skradzione wcześniej brakujące odcinki szyn, wymieniono kilkaset podkładów, uzupełniono tłuczeń, usunięto zakrzaczenie, wykoszono torowisko. Cały odcinek jest gotowy do użytku. Zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych sfinansowała Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza. Prace koordynował i nadzorował Piotr Gajkowski – kierownik sekcji Wojskowej Kolei Polowej działającej przy Przasnyskim Stowarzyszeniu Historii Ożywionej. W sobotę 20 września kolej znów ruszyła. Stowarzyszenie planuje na zmodernizowanym odcinku uruchomić regularne cotygodniowe przejazdy. ZAPRASZAMY!

Dobiegły końca prace remontowo-naprawcze na szlaku kolejki wąskotowarowej odcinek Górki (Miłoszewiec) Czernice Borowe, gdzie wymieniono: drewniane podkłady kolejowe haki szynowe, wkręty kolejowe, oraz wykonano podsypki w torze – kruszywo łamane.

Wyremontowanie odcinka ponad 5 km nie było by możliwe bez otrzymania dotacji którą stowarzyszenie pozyskało już w roku 2012r. Realizacja projektu przeciągała się z uwagi na  okres zimowy, oraz dużą ilość zaplanowanej pracy w odchwaszczenie szlaku kolejki wąskotorowej. Szlak na tym odcinku jest gotowy do przejazdu i jeszcze w tym roku możliwe będzie organizacja przejazdów. Pierwszy zaplanowany w lipcu br. pod czas bitwy przasnyskiej organizowanej w Górkach.

Nowy-5 Nowy-6 Nowy-3 Nowy-2

Tytuł operacji: ,,Szlakiem kolejki wąskotorowej”  

Cel operacji: Odbudowa  i  remont torów na odcinku Górki-Czernice Borowe w celu rozwijania turystyki i rekreacji na obszarze gmin LGD.

Nowy-1

Opis projektu:

Szlak kolejki wąskotorowej  na odcinku  Górki-Czernice Borowe został uruchomiony w tym roku, przy współpracy wolontariuszy, na Piknik Historyczny w Chojnowie. Przejazdy kolejką cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród uczestników  imprezy. Tym samym wizja jej przywrócenia jako atrakcji turystycznej jest konieczna. Przerwa w funkcjonowaniu kolejki wąskotorowej odcisnęła na niej swoje piętno. Remontów wymagał i nadal wymaga cały szlak, poczynając od gm. Krasne  do gm. Grudusk, jednak my jesteśmy w stanie przywrócić w tej chwili tylko odcinek od Górek do Czernic Borowych.  Ten fragment torowiska ma szansę stać się szlakiem ogólno dostępnym w sezonie turystycznym, poprzez uruchomienie przewozów turystycznych do miejsc w pobliżu chociażby w/w atrakcji turystycznych, ale pod warunkiem, że zostanie przeprowadzony remont torowiska. Szlak biegnący  przez urokliwe pola i lasy jest bardzo zniszczony, zaniedbany, niebezpieczny ze względu na brak szyn – które są rozkradane i sprzedawane na złom.

Kolejowych hobbystów kolejki wąskotorowej przybywa. Zgłosiła się do naszego Stowarzyszenia spora grupa osób które chcą wesprzeć Wnioskodawcę w zakresie uporządkowania torowiska m.in. oferują pomoc przy: wykoszeniu trawy, chwastów, krzewów. Zakres realizowanych prac ma poprawić infrastrukturę kolejkową oraz podnieść estetykę szlaku.

W związku z tym w ramach projektu zostanie przeprowadzony remont torowiska bieżącej nawierzchni torów na trasie Górki – Czernice Borowe poprzez wymianę elementów torowiska tj.  hak, podkład i śruby wymianę zniszczonych podkładów, uzupełnienie ubytków podkładów, a także przywrócenie normatywnego kształtu podtorza, wymianę pojedynczych szyn w przypadku ich nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, wymianę podkładów sosnowych itp.

Partnerzy projektu to:

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Gmina Czernice Borowe, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej.

Cel operacji zostanie zachowany poprzez  pielęgnację dbanie o porządek na szlaku, utrzymywanie go w stałej sprawności i czystości,  jak również wykaszanie krzewów, chwastów itp. Szlak kolejki wąskotorowej znajduje się na obszarze gminy Czernice Borowe, która należy do obszaru objętego LSR. Odcinek do remontu liczy 5,1 km .

Tytuł operacji: Szlakiem kolejki wąskotorowej

Oś: IV

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Wartość całkowita projektu: 29977.40

Wartość dofinansowania (EFRROW): 23981,92