Get Adobe Flash player

Szlakiem kolejki wąskotorowej

W dniu 29 lipca 2013r. przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza podpisali umowę w Samorządzie Województwa Mazowieckiego na przyznanie dotacji dla projektu ,,Szlakiem kolejki wąskotorowej” w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty. Wartość całkowita projektu: 29.977.40 zł. Wartość dofinansowania (EFRROW): 23.981,92 zł.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na torowisku, w pierwszej kolejności wolontariusze zaczną uporządkowanie torowiska:  wykoszenie trawy, chwastów, krzewów. W dalszej kolejności jest zaplanowany remont na szlaku.

Na Liście wybranych wniosków do dofinansowania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Działanie: Małe Projekty – oś 4 Leader PROW na lata 2007-2013 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 27.08.2012 r. znajduje się wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza do dofinansowania pt. „Szlakiem kolejki wąskotorowej”.