Get Adobe Flash player

Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej

Łagodna zima sprzyja wolontariuszom w kontynuowaniu prac porządkowych na torowisku. Oto kilka zdjęć z torowiska.

Czytaj dalej

W dniu 4-12-2014r. członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę o przyznanie pomocy projektu ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszeniu została przyznana pomoc w wysokości 25 550,00 zł. Całkowita wartość projektu: 32 047,60 zł.

Projekt ma na celu umożliwienie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnienie kompletu drezyn rowerowych na odcinku kolejki wąskotorowej od gm. Krasne do gm. Grudusk w okresie 5 lat.

Pięciu wolontariuszy projektu pt. ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” rozpoczęło w październiku pracę porządkowe na torowisku. Planuje się przez dłuższy okres usunąć samosiejki, krzewy utrudniające przejazd kolejki oraz drezyn rowerowych.

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza informuje że projekt ,, Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” znajduje się na liście wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe Projekty” z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2014 r. Projekt zakłada zakup kompletu drezyn rowerowych, na szlak kolejki wąskotorowej oraz promocji nowej atrakcji turystycznej w regionie.
Zakupione drezyny rowerowe planujmy wykorzystywać na odcinku szlaku kolejki wąskotorowej biegnącej od gm. Krasne do gm. Grudusk. Chętni mieszkańcy z obszaru LGD jak też turyści, czy też pasjonaci kolejek odwiedzający nasz obszar będą mogli spróbować swoich sił i samodzielnie wybrać się na krótką przejażdżkę. Będzie to ciekawa forma spędzania wolnego czasu, weekendów która przyciągnie do nas z pewnością wielu turystów.
Aktualny statut wniosku: oczekujemy na weryfikacje wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego .