Get Adobe Flash player

Małe Projekty

Na Liście wybranych wniosków do dofinansowania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Działanie: Małe Projekty – oś 4 Leader PROW na lata 2007-2013 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 27.08.2012 r. znajduje się wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza do dofinansowania pt. „Szlakiem kolejki wąskotorowej”.

I Rajd planowany jest w dniach 28-29 kwiecień 2012 r.

Dzień pierwszy:

START:  Leszno gm. Przasnysz  przy boisku szkolnym.

Śniadanie. Spotkanie z koordynatorem projektu, komandorem rajdu, przewodnikiem, opieką medyczną – sprawy organizacyjne  (celem zapoznania uczestników z regulaminem rajdu i trasą).

1.Przejazd  SZLAKIEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ:  (odcinek trasy: Przasnysz-Czernice Borowe-Grudusk) po drodze planowane jest dotarcie do miejsc przylegających do szlaku tj. Na terenie Gm. CZERNICE BOROWE będzie to: Rostkowo – zwiedzanie Sanktuarium św. Stanisława Kostki, Gm. Grudusk: Zwiedzanie Grodziska wczesnohistorycznego.

2. Drugim punktem rajdu będzie przejazd rowerem od gm. Grudusk do miejscowości Rzęgnowo (gm. Dzierzgowo) 10 km.

Obiad – przerwa

3. Następnie uczestnicy rajdu zostaną przetransportowani na miejsce spływu kajakowego do  gm. Chorzele

Spływ kajakowy rzeką Orzyc

Kolacja (ognisko integracyjne, przy muzyce) nocleg na polu namiotowym

Dzień drugi:

Śniadanie, sprawy organizacyjne, omówienie dalszej trasy itp. Kontynuacja spływu kajakiem rzeką Orzyc. (Gm. Chorzele  Wólka Zdziwójska – Chorzele- Grąd Rycicki )

Obiad

Kontynuacja spływu  rzeką Orzyc

18:00 Kolacja zakończenie rajdu – powrót do domu (transport uczestników do Przasnysza).


II Rajd planowany jest w dniach 26-27 maj 2012 

Dzień pierwszy:

START:  Zbiórka w miejscowości gm. Grudusk przy Gminnym Domu Kultury.

Spotkanie z koordynatorem projektu, komandorem rajdu  przewodnikiem, opieką medyczną – sprawy organizacyjne (celem zapoznania uczestników z regulaminem rajdu i trasą).

1.Przejazd SZLAKIEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ: (odcinek trasy Grudusk-Czernice Borowe-Przasnysz) po drodze planowane jest dotarcie do miejsc przylegających do szlaku tj. Gm. Grudusk: Zwiedzanie Grodziska wczesnohistorycznego.Na terenie gm. Czernice Borowe będzie to: miejscowość Rostkowo – zwiedzanie Sanktuarium św. Stanisława Kostki,

2. Drugim punktem rajdu będzie przejazd rowerem od gm. Przasnysz do gm. Krasne -16 km

Zwiedzanie w Krasnym: Kościoła  parafialny, ze wspaniałymi renesansowymi  i barokowymi nagrobkami  rodziny Krasińskich, Zespół parkowo – rezydencjonalny (Park pałacowy w Krasnym z XVII-XIX w., wieża eklektyczna murowana z XIX w., Zespół zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Stadnina koni.   

Obiad.

Transport uczestników na Spływ kajakowy -rzeką Orzyc gm.Chorzele

Kolacja (ognisko integracyjne), nocleg na polu namiotowym

Dzień  drugi:

START: Gm. Ojrzeń rzeka Wkra

Śniadanie, omówienie dalszej trasy, transport uczestników rajdu na odcinek  rzeki Wkra gm. Ojrzeń

Obiad

Kontynuacja spływu rzeką Wkra, zwiedzanie okolicy

18:00 Kolacja zakończenie rajdu – powrót do domu (transport uczestników do Przasnysza).


III Rajd planowany jest w dniach 18-19 sierpień 2012

Dzień pierwszy:

Zbiórka –Przasnysz

Śniadanie

Spotkanie z koordynatorem projektu, komandorem rajdu, przewodnikiem, opieką medyczną – sprawy organizacyjne

(celem zapoznania uczestników z regulaminem rajdu i trasą).

  1. Wyjazd rowerami  od Przasnysza  do gm. Opinogóry 19 km (zwiedzenie Pałacu rodu Krasińskich)
  2. Obiad
  3. Transport uczestników rajdu na odcinek  rzeki Wkra gm. Ojrzeń,
  4. Kolacja (ognisko integracyjne) nocleg na polu namiotowym

Dzień drugi:

Śniadanie -Obiad

  1. Kontynuacja spływu kajakiem rzeką Wkrą,  podziwiacie okolic, dotarcie do Pałacu w Luberadzu (gm.Ojrzeń).
  2. Przejazd późnym popołudniem SZLAKIEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ: (odcinek trasy Grudusk-Czernice Borowe-Rostkowo) po drodze planowane jest dotarcie do miejsc przylegających do szlaku tj. Gm. Grudusk: Zwiedzanie Grodziska wczesnohistorycznego, Na terenie gm. Czernice Borowe będzie to: miejscowość Rostkowo – zwiedzanie Sanktuarium św. Stanisława Kostki,
  3. Godz. 18:00 Kolacja zakończenie rajdu – powrót do domu transport uczestników do Przasnysza.