Get Adobe Flash player

Kurpiowski Park Kulturowy

 

Lokalna Organizacja Turystyczna PM informuje, że na podstawie analizy dostarczonych ośmiu ofertw ramach zapytania o cenę, podjęła decyzję o wyborze podmiotu, któremu powierzy prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Zajęcia w Przasnyszu prowadzone będą przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Świeciu wydział w Przasnyszu ul. Szosa Ciechanowska 6.

Zajęcia w Szczytnie prowadzone będą przez KONWERSATORIUM Szkołę Języków Obcych w Ostrołęce ul. Hallera 35 .


Zapytanie ofertowe >>>

Lokalna Organizacja Turystyczna PM z siedzibą w Przasnyszu , ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212815, NIP 761-148-34-39 , REGON 551342120
zaprasza do składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego


Zapytanie ofertowe >>>