Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza dotację celową na realizację zadania „Klewki, Żbiki, Wężewo, Krasne, remont linii kolei wąskotorowej, przestrzenny układ komunikacyjny – Mławska Kolej Dojazdowa”