Get Adobe Flash player

Tytuł operacji: ,,Szlakiem kolejki wąskotorowej”  

Cel operacji: Odbudowa  i  remont torów na odcinku Górki-Czernice Borowe w celu rozwijania turystyki i rekreacji na obszarze gmin LGD.

Nowy-1

Opis projektu:

Szlak kolejki wąskotorowej  na odcinku  Górki-Czernice Borowe został uruchomiony w tym roku, przy współpracy wolontariuszy, na Piknik Historyczny w Chojnowie. Przejazdy kolejką cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród uczestników  imprezy. Tym samym wizja jej przywrócenia jako atrakcji turystycznej jest konieczna. Przerwa w funkcjonowaniu kolejki wąskotorowej odcisnęła na niej swoje piętno. Remontów wymagał i nadal wymaga cały szlak, poczynając od gm. Krasne  do gm. Grudusk, jednak my jesteśmy w stanie przywrócić w tej chwili tylko odcinek od Górek do Czernic Borowych.  Ten fragment torowiska ma szansę stać się szlakiem ogólno dostępnym w sezonie turystycznym, poprzez uruchomienie przewozów turystycznych do miejsc w pobliżu chociażby w/w atrakcji turystycznych, ale pod warunkiem, że zostanie przeprowadzony remont torowiska. Szlak biegnący  przez urokliwe pola i lasy jest bardzo zniszczony, zaniedbany, niebezpieczny ze względu na brak szyn – które są rozkradane i sprzedawane na złom.

Kolejowych hobbystów kolejki wąskotorowej przybywa. Zgłosiła się do naszego Stowarzyszenia spora grupa osób które chcą wesprzeć Wnioskodawcę w zakresie uporządkowania torowiska m.in. oferują pomoc przy: wykoszeniu trawy, chwastów, krzewów. Zakres realizowanych prac ma poprawić infrastrukturę kolejkową oraz podnieść estetykę szlaku.

W związku z tym w ramach projektu zostanie przeprowadzony remont torowiska bieżącej nawierzchni torów na trasie Górki – Czernice Borowe poprzez wymianę elementów torowiska tj.  hak, podkład i śruby wymianę zniszczonych podkładów, uzupełnienie ubytków podkładów, a także przywrócenie normatywnego kształtu podtorza, wymianę pojedynczych szyn w przypadku ich nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, wymianę podkładów sosnowych itp.

Partnerzy projektu to:

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Gmina Czernice Borowe, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej.

Cel operacji zostanie zachowany poprzez  pielęgnację dbanie o porządek na szlaku, utrzymywanie go w stałej sprawności i czystości,  jak również wykaszanie krzewów, chwastów itp. Szlak kolejki wąskotorowej znajduje się na obszarze gminy Czernice Borowe, która należy do obszaru objętego LSR. Odcinek do remontu liczy 5,1 km .

Tytuł operacji: Szlakiem kolejki wąskotorowej

Oś: IV

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Wartość całkowita projektu: 29977.40

Wartość dofinansowania (EFRROW): 23981,92