Get Adobe Flash player

Pięciu wolontariuszy projektu pt. ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” rozpoczęło w październiku pracę porządkowe na torowisku. Planuje się przez dłuższy okres usunąć samosiejki, krzewy utrudniające przejazd kolejki oraz drezyn rowerowych.