Get Adobe Flash player

W dniu 4-12-2014r. członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę o przyznanie pomocy projektu ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszeniu została przyznana pomoc w wysokości 25 550,00 zł. Całkowita wartość projektu: 32 047,60 zł.

Projekt ma na celu umożliwienie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnienie kompletu drezyn rowerowych na odcinku kolejki wąskotorowej od gm. Krasne do gm. Grudusk w okresie 5 lat.