Get Adobe Flash player

W ramach projektu Kurpiowski Park Kulturowy zgodnie z harmonogramem odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział  wiele osób, które kontynuują  szkolenia w ramach projektu, ale również dołączyły kolejne  osoby. Każda nowa osoba wzbogacała grupę o swoje  doświadczenia w dziedzinach, które są objęte projektem.  Atmosfera na zajęciach jest przyjazna, uczestnicy chętnie udzielają się podczas wykładów, czym sprawiają dużą satysfakcję prowadzącym, utwierdzając w przekonaniu, że są to jak najbardziej przydatne wiadomości.”

Czytaj dalej

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Lokalna Organizacja Turystyczna PM, jako zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 20 osób w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności o nazwie “Kurpiowski Park Kulturowy”.

Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, wyżywienie podczas jednego dwudniowego zjazdu dla każdej osoby: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja; wyposażenie sali: projektor multimedialny z ekranem, serwis kawowy (każdego dnia dwie przerwy kawowe – kawa, herbata,  ciasto).

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej PM w Przasnyszu ul.3 Maja 16  lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kurpiowskipark.pl do dnia 05.05.2013 r.

LOT PM zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie (500 018 187) lub pocztą elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Małgorzata Brzezińska – koordynator projektu.

Zajęcia zaplanowane są:
– grupa przasnyska: terminy zjazdów: 17-18.05.2013.  24-25.05.2013 r.
– grupa szczycieńska: terminy zjazdów: 14-15.06.2013.  28-29.06.2013 r.