DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
„Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza”

Po zapoznaniu się ze statutem Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza zgłaszam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza.


Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia jako: Osoba fizyczna
Osoba prawna

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach: Członka zwyczajnego
Członka wspierającego

Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Nazwa firmy:
NIP:
Ulica i numer domu*:
Kod pocztowy i miejscowość*:
Telefon*:
Fax:
E-mail*:
www:

Osoba fizyczna
Data urodzenia:
Numer PESEL:

Osoba prawna
Numer KRS:
Numer REGON:


Znana jest mi wysokość wpisowego. Deklaruję wpłacenie wpisowego oraz składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia (nr.konta:79 1020 3802 0000 1402 0055 3925)bezzwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza w celach statutowych stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych również w przyszłości, w granicach określonego powyżej celu. Podanie danych jest dobrowolne. Podający dane ma prawo do wglądu do nich, jak również ma możliwość ich poprawienia.